خبرگزاری قوچانی

آخرین تحولات و خبرهای شهرستان قوچان
SMS : 30004554552684

خبرگزاری قوچانی

آخرین تحولات و خبرهای شهرستان قوچان

۲ مطلب با موضوع «سلامت و تغذیه» ثبت شده است


ترجمه و بازنویسی مقاله ؛ خبرگزاری قوچانی ، امیر پرورش

مقاله اصلی در web md


آیا می دانید ناخن های تان می توانند سلامتی کلی شما را نشان دهند؟

رنگ های سفید، صورتی کم رنگ و یا برخی ناهمواری های ناخن ممکن است نشانه ای از بیماری در بدن شما باشد.

ناخن می تواند بیانگر مشکلات در کبد، ریه ها و قلب باشد.